FENG SHUI INTERIÉRY

O FENG SHUI

Věra Nováková

Narodila jsem se při slunovratu r. 1974. Má cesta životem prochází mnohými zákrutami a nečekanými událostmi. Tak jako téměř u každého člověka. Mne všechny ty události, touhy, přání, setkání a loučení, pochopení či nepochopení, vize a sny, láska a přátelství dovedly na místo, na kterém se ocitám nyní.

Jsem jednou z těch nejšťastnějších matek a žen. Donedávna můj prostor vyplňovala převážně péče o dva úžasné syny, kteří nyní už mají oba nakročeno jednou nohou z rodného hnízda ven. Už na mateřské dovolené jsem svou cestu zaměřila hlavně na zdraví. Stala jsem se zdravotním masérem, zaměstnancem v lázeňství a posléze masérem a terapeutem na volné noze.

Celou mou pozornost jsem směřovala, ač jsem si to možná ani neuvědomovala, na nalezení VNITŘNÍ HARMONIE. Rovnováhy, lásky, sebelásky, sebepřijetí, zdraví. Přírodu jsem milovala a vždy v ní našla tu největší posluchačku mých trápení a bolístek a také tu nejmoudřejší rádkyni. Terapeutku, chceme-li v dnešním pojetí.

Tvoření je můj život

Ne vždy jsem si dopřála ji navštívit a dovolit jí a sobě mne uzdravovat. A tak jsem se kolikrát v životě trápila a někdy na věci tlačila víc, než bylo moudré. Já však v tu chvíli moudrá dost nebyla a tak jsem dostávala od života lekce, které mně k moudrosti zvaly a vedly.

Nalezení harmonie vnitřní bylo pro mne výzvou.Současně jsem byla jedním z těch nadšenců, kteří stále mají potřebu tvořit a zvelebovat životní prostor, ve kterém se právě nacházejí. Tím se stalo, že jsem byla při rekonstrukci domu s bývalým manželem, při renovaci a rekonstrukci svého bytu, dále při tvoření první společné masérny, druhé masérny společně s Centrem pro zdraví a harmonii KVĚT ŽIVOTA. Aby toho nebylo málo i toto centrum se stihlo za svou čtyřletou existenci stěhovat, takže tvoření nanovo. Můj život byl obdařen o úžasného muže Josefa a tím začalo tvoření v rovině ještě větší. Nejprve tvorba jednoho etnoobchůdku, brzy druhého, pak stěhování toho prvního a následně jeho renovace, která je stále v procesu mnoha možností, jak jej vylepšovat.

Léčení prostoru i duše
Vždy jsem žila v prostoru, který do určité míry byl tím, co jsem cítila v srdci, jako domov a odrážel mé nitro, byl mi podporou. Až pak nás život zavedl na místo, kde jsme žili rok a půl a mezi tím celá má bytost onemocněla a já se ocitla v obrovském obdarování od života nemocí. Po všech těch rocích přetváření a obrovského pracovního nasazení jsem se ocitla v téměř nesnesitelných bolestech s berlemi na téměř dva měsíce. Bylo dost času na ticho a samotu, introspekci a poohlédnutí se. Uviděla jsem, co jsem vidět nechtěla, nebo spíše snažila se to přehlušit jinými aspekty, které už pozitivní byly. Poohlédla jsem se kolem a přiznala jsem si, že ač celý život jsem žila v prostoru, který mé nitro odrážel, tak nyní jsem úplně mimo. Zmáčknutá v domečku, ve kterém je prostor podle Feng Shui úplně špatně. Jako žena, která připravuje jídlo pro celou rodinu, jsem se ocitla kuchyni o cca 4m s malinkatým okýnkem odkloněná od rodiny, neb dva lidé tam současně pracovat mohli jen velmi výjimečně. Když jsem se podívala na náš prostor z pohledu fengshuisty amatéra, už i tak bylo špatně téměř vše.
Harmonie v prostoru i v životě

Jedno však správně bylo! Spala jsem každou noc správně u srdce mého partnera! Tehdy jsem si udělala velkou radost a konečně se přihlásila na studium Feng Shui. Toto studium jsem úspěšně ukončila v červnu 2018. Tím se má cesta otevřela k tématu HARMONIE VNĚJŠÍ. Konečně se cesty propojily.

Můžeme se snažit chodit ke všem možným rádcům, mudrcům, terapeutům a léčitelům, ale pokud se po návratu domů ocitneme v prostoru plném nepořádku, špíny, starých negativních vzpomínek a trápení či stísněnosti, je téměř nemožné si harmonii vnitřní dlouho uchovat.

Pomáhám s radostí
Náš prostor, který je nám dán k užívání a jeho spravování, je odrazem našeho nitra, a také současně silným ovladačem našeho naladění vnitřního.  A tady začala cesta, která je přirozeným pokračováním té dřívější.

Nyní jsem cestou poradce Feng Shui opravdu obohacena a nadšena. Mám za sebou mnoho realizací prostorů dle vnitřního napojení, které je nyní obohaceno o moudrost Feng Shui.

Osobní poradenství, které již léta lidem poskytuji je nyní propojeno s tímto pradávným učením a získalo tak nový rozměr.

Feng shui interiéry

Nejste na to sami!

Ráda si vyslechnu Vaše představy a udělám maximum pro to, abyste byli s výsledkem spokojeni. Formu spolupráce můžeme probrat na nezávazné schůzce.

+420 739 060 885
info@fsinteriery.cz

Rychlý kontakt

7 + 14 =